Mgr. Jaroslav Tichý

spolupracující advokát
+420 703 151 259
tichy@colegal.cz

linkedin-4-xxl

Jaroslav Tichý je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře coLEGAL. Cenné zkušenosti získal již během studia praxí u Nejvyššího správního soudu, kde působil jako právní praktikant, a v brněnské advokátní kanceláři, věnující se celé škále právních odvětví. Právě tam zjistil, že advokáti často mluví řečí, které běžný člověk nerozumí. Úkolem moderní advokacie 21. století je však poskytovat klientům takové právní služby, které jim budou srozumitelné a snadno pochopitelné.

Této strategie se držel i po studiích, když působil přes 4 roky v přední české advokátní kanceláři. Tam se zaměřoval především na správní řízení, správní trestání, pracovněprávní poradenství, stavební právo, právní servis územním samosprávným celkům, problematiku svobodného přístupu k informacím, dotace a další veřejnou podporu či veřejnoprávní úpravu drážního prostředí.

V advokátní praxi se i nadále věnuje zejména různorodé správní problematice v podobě komplexního právního poradenství klientům při jejich styku s orgány veřejné správy, ať už se jedná o vztahy v rámci jejich osobního života nebo jejich podnikatelské činnosti. V této oblasti poskytuje rovněž právní služby veřejnému sektoru při tvorbě, výkladu a aplikaci právních norem a vnitřních předpisů a vede školení na vybraná témata.

Jaroslav se v minulosti úspěšně věnoval řadě významných případů a zastupoval klienty v soudních sporech dosahujících výše až stovek miliónů korun.

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2016, titul Mgr.)
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (2012, titul Bc.)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina

Profesní zkoušky

  • advokátní zkouška