Nemovitosti

Real estate

We help with the transfer, rent or lease of your real estate, whether it is agricultural land, an apartment or a factory hall.

We will take care of all the crucial matters, such as:

  • Real estate due dilligence
  • Navržení vhodného postupu – harmonogram transakce, určení správného způsobu akvizice (asset deal x share deal), nastavení principů vypořádání investic do pronajatých nemovitostí apod.
  • Příprava nebo připomínkování smluvní dokumentace
  • Zajištění advokátní úschovy
  • Komunikace s katastrem nemovitostí
  • Komunikace s dalšími úřady ve věcech týkajících se např. územní plánování nebo životního prostředí.

Máme rozsáhlé zkušenosti i se spory týkajícími se nemovitostí a dokážeme proto v těchto situacích účinně hájit Vaše práva.