electronic-signature 1

Digitalizace

Digitalizace pracovního prostředí je velké téma nejen pro veřejnosprávní subjekty, ale také pro hospodárné, úspěšné a moderní podnikání. Právě nyní, v době pandemie, nabývá elektronický svět na významu a ukazuje, jak je důležitý. Pomůžeme Vám proto například

  • s nastavením bezpečné elektronické komunikace s obchodními partnery i Vašimi zaměstnanci;
  • bezpečným uzavíráním a podepisováním obchodních smluv na dálku;
  • nastavením vnitřních pravidel elektronického jednání ve Vaší organizaci;
  • zajištěním a inkorporací elektronických podpisů, elektronických pečetí a elektronických časových razítek do Vašeho podnikání;
  • bezpečnou archivací elektronických dokumentů tak, aby byly ověřitelné i v průběhu času a neztrácely tak svou průkazní kvalitu. U orgánů veřejné správy nastavíme nakládání s elektronickými dokumenty tak, aby naplňovalo požadavky vnitrostátních i evropských právních předpisů;
  • podle potřeby proškolíme Vaše zaměstnance.