electronic-signature 1

Digitalizace

Naším cílem je pomoci Vám vyměnit stohy papírů, spojené s každým podnikáním, za jedničky a nuly a tím zajistit Vašemu podnikání větší efektivitu, úsporu času a v neposlední řadě úsporu peněz.

S čím Vám konkrétně můžeme pomoci?

Digitalizace HR

Díky novele zákoníku práce, účinné od 1. 10. 2023, je konečně možné převést veškerou pracovněprávní agendu do digitální podoby!

 • Pomůžeme Vám zvolit ten správný postup při digitalizaci HR, aby byl v souladu s právem a zároveň nejlépe vyhovoval Vaší praxi
 • Pokud máte praktické řešení již zavedené nebo alespoň vymyšlené, posoudíme jeho výhody a rizika a pomůžeme Vám jej doladit pro Vaši právní jistotu
 • Zrevidujeme Vaše vnitřní předpisy a vzorové dokumenty tak, aby vyhovovaly platnému zákonu a odrážely skutečnou praxi
 • Doplníme ty dokumenty, které zákon nově vyžaduje (např. souhlas s elektronickým doručováním či dohoda o home office)
 • Proškolíme management i zaměstnance ohledně právních náležitostí digitálních dokumentů a elektronického podepisování v kontextu HR.

Elektronická komunikace a uzavírání smluv v obchodní praxi

Smlouvu na dálku už někdy podepsal snad každý. Pokud to ale chcete dělat bezpečně a s právní jistotou, zapomeňte na naskenované podpisy na smlouvách a podobná partyzánská řešení.

 • Posoudíme Vaši stávající praxi při elektronickém uzavírání smluv a upozorníme na případná rizika
 • Poradíme, jak využít v obchodní praxi benefity digitalizace a zároveň se nespálit kvůli nedodržení zákonných náležitostí nebo bezpečnostních pravidel
 • Upravíme Vaše standardně užívané smlouvy tak, aby reflektovaly elektronický způsob uzavření
 • Nastavíme vnitřní pravidla elektronického jednání ve Vaší společnosti, upravíme vnitřní předpisy, případně Vám na míru vytvoříme jednoduché manuály pro zaměstnance;
 • Poradíme s bezpečnou archivací elektronických dokumentů tak, aby byly ověřitelné i v průběhu času a neztrácely tak svou důkazní kvalitu.
 • Proškolíme management i zaměstnance.