Nemovitosti

Nemovitosti

Pomůžeme s převodem, nájmem či pachtem nemovitostí, ať už jde o zemědělskou půdu, byt či tovární halu.

Postaráme se o vše potřebné, zejména:

  • Právní prověrka (due dilligence) nemovitostí
  • Navržení vhodného postupu – harmonogram transakce, určení správného způsobu akvizice (asset deal x share deal), nastavení principů vypořádání investic do pronajatých nemovitostí apod.
  • Příprava nebo připomínkování smluvní dokumentace
  • Zajištění advokátní úschovy
  • Komunikace s katastrem nemovitostí
  • Komunikace s dalšími úřady ve věcech týkajících se např. územní plánování nebo životního prostředí.

Máme rozsáhlé zkušenosti i se spory týkajícími se nemovitostí a dokážeme proto v těchto situacích účinně hájit Vaše práva.