Veřejný sektor

Veřejný sektor

Samosprávám a orgánům veřejné správy poskytujeme právní služby napříč právními odvětvími se zohledněním specifik veřejného sektoru. 

Pomůžeme řešit nejasnosti ohledně registru smluv a svobodného přístupu k informacím, včetně následků špatného zveřejnění smlouvy či sporů o poskytnutí informací. 

Poradíme v otázkách týkajících se zaměstnanců, včetně složitých problémů spojených se situacemi jako je ukončování spolupráce nebo řešení vzniklých škod, a to včetně soudních sporů. Nastavíme vhodně vnitřní předpisy, aby byla jasná odpovědnost jednotlivých zaměstnanců a organizačních složek nebo principy odměňování.

Pomůžeme i při nastavení vztahů s dodavateli a případných soudních sporech. 

Při důležitých rozhodnutích se budete moci opřít o naše stanoviska a analýzy.