Doprava

Železnice

Železniční (drážní) dopravě se věnujeme dlouhodobě a dobře tak známe specifika tohoto sektoru. Nepřekvapí nás, když budete mluvit třeba o závazku veřejné služby, ETCS, přidělování kapacity dráhy, TSI, NoBo/DeBo, vyvazovacích opravách, kilometrických probězích či typových zkouškách. 

Díky tomu Vám dokážeme pomoci i ve složitých případech, jako jsou například:

  • nákup, modernizace či opravy vozidel, včetně řešení případných souvisejících sporů
  • pomoc s certifikací a schvalováním kolejových vozidel či jejich subsystémů (řízení před Drážním úřadem nebo EU Agency for Railways – ERA)
  • zajištění drážní licence či osvědčení dopravce
  • přístup k infrastruktuře a k zařízením služeb
  • vztahy mezi objednateli a poskytovateli veřejných služeb v přepravě cestujících
  • otázky v kompetenci Drážního úřadu a Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
  • právní vztahy k nemovitostem na železnici
  • hospodářská soutěž v dopravě
  • a další.