Doprava

Železnice

Specializujeme se na poskytování komplexní právní podpory českým či zahraničním obchodním společnostem z oblasti železnice v rámci jejich podnikatelských aktivit v České republice.

Pro naše klienty na železnici obstaráváme širokou škálu záležitostí, ať už se jedná o záležitosti čistě obchodního charakteru, či vysoce specializované otázky týkající se železniční právní regulace.

Nejčastěji pro naše klienty na železnici řešíme:

 • Nákup, modernizace či opravy kolejových vozidel
 • Povolování kolejových vozidel či jejich subsystémů
 • Smlouvy s obchodními partnery
 • Řešení sporů z obchodních vztahů
 • Účast ve veřejných zakázkách
 • Hospodářská soutěž
 • Přístup k infrastruktuře
 • Implementace povinností vyplývajících z českých a evropských předpisů
 • Získání jednotného osvědčení o bezpečnosti
 • Fúze a akvizice
 • Korporátní právo – interní fungování společnosti
 • Nemovitosti
 • Pracovněprávní otázky
 • a další

Mezi naše klienty patří např:

 • Osobní a nákladní dopravci
 • Výrobci železničních kolejových vozidel
 • Certifikační, zkušební a homologační autority
 • Provozovatelé dráhy
 • Spediční a logistické společnosti
 • Průmyslové podniky (opravárenství, dodávky komponent apod.)

S našimi klienty se snažíme budovat dlouhodobé partnerství s cílem být pro ně právní One Stop Shop pro jejich veškeré byznysové aktivity v ČR.

Pokud si Vaše obchodní aktivity v České republice vyžádají právní podporu, ozvěte se nám.