Mgr. Jiří Pour

co-founder | advokát | partner
+420 721 509 619
pour@colegal.cz

linkedin-4-xxl

Jiří Pour je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře coLEGAL. Před jejím založením působil více než 6 let v jedné z nejvýznamnějších českých advokátních kanceláří. V rámci svého působení se postupně vypracoval až na pozici vedoucího právního týmu. 

V rámci své praxe se specializuje zejména na řešení sporů, včetně zastupování před soudy, právo nemovitostí, smluvní agendu, korporátní právo a hospodářskou soutěž. 

V minulosti se úspěšně věnoval řadě významných obchodních případů i soudních sporů, a to pro klienty z oblastí železnice, energetiky, ale i dalších podnikatelských sektorů. Lze zmínit například zastupování českého železničního dopravce v sérii medializovaných soudních sporů o hodnotě několika miliard korun týkajících se právních vztahů k významné pražské železniční stanici, vedení vyjednávání ohledně smluvních sankcí v řádech stamilionů korun v souvislosti s modernizací železničních vozidel nebo zastupování klienta z oblasti energetiky ve sporech týkajících se vztahů mezi akcionáři a bývalým managementem. V oblasti hospodářské soutěže pomáhal jak klientům zasaženým nekalosoutěžním jednáním konkurence, tak klientům vyšetřovaným soutěžními orgány.

Z nesporné agendy poskytoval například právní poradenství v souvislosti s akvizicemi společností z oblasti IT nebo reklamy či právní podporu klientů při významných nemovitostních transakcích. 

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2016, titul Mgr.)
  • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (2014, titul Bc.)
  • Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona (2014)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • španělština

Profesní zkoušky

  • advokátní zkouška