Mgr. Ondřej Kocourek, M.Econ.

co-founder | advokát | partner
+420 739 416 878
kocourek@colegal.cz

linkedin-4-xxl

Ondřej Kocourek je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře coLEGAL. Před jejím založením působil téměř 7 let v přední české advokátní kanceláři, z toho více než 3 roky na pozici vedoucího advokáta.

V rámci své praxe se specializuje zejména na poskytování komplexních právních služeb klientům z drážního sektoru, transakční poradenství, smluvní agendu, korporátní právo, právo veřejného investování a právo mezinárodního obchodu.

V minulosti se podílel na řadě rozsáhlých transakcí a obchodních případů v hodnotě několika miliard korun pro klienty z železničního sektoru. Významnému českému železničnímu dopravci poskytoval právní poradenství v souvislosti s implementací zabezpečovacího systému ETCS do jeho flotily, řešením sporů vyplývajících z modernizace jeho vozového parku nebo nákupy a nájmy železničních kolejových vozidel. 

V rámci transakčního poradenství poskytoval právní služby při přípravě rozsáhlé nemovitostní transakce v objemu několika miliard korun. Rovněž se podílel na vyjednávání mezi pronajímatelem a nájemcem o úpravě vztahů vyplývajících ze smlouvy o pronájmu významné administrativní budovy v centru Prahy.

Zkušenosti má rovněž s poskytováním právních služeb u mezinárodních obchodních transakcí, zejména ve vztahu k Číně.

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2012, titul Mgr.)
  • Ekonomická fakulta University of Science and Technology Beijing (2014, titul M.Econ.)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina

Profesní zkoušky

  • advokátní zkouška