Spory

Řešení sporů

Pomůžeme Vám prosadit Vaše práva. 

V případě sporu Vám poskytneme veškerou potřebnou podporu v jednání s protistranou ve snaze spor vyřešit ve Váš prospěch co nejrychleji a s nejmenšími náklady. 

Pokud spor nelze vyřešit smírně, budeme hájit Vaše práva před soudem, rozhodci i správními orgány. Budeme důslední a neústupní. Naše výsledky mluví samy za sebe.