Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Připravíme Vám veškerou potřebnou pracovněprávní dokumentaci, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, konkurenční doložky, dohody o ukončení nebo pracovní či organizační řády. 

Nastavíme vhodně vnitřní předpisy, aby byla jasná odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, jejich oprávnění jednat za zaměstnavatele nebo principy odměňování. Zohledníme i moderní postupy, jako je elektronické podepisování a právní jednání.

Podle potřeby proškolíme zaměstnance.

Pomůžeme vyřešit i složité problémy spojené se situacemi jako je ukončování spolupráce nebo řešení vzniklých škod, a to včetně soudních sporů.

Digitalizace HR

Díky novele zákoníku práce, účinné od 1. 10. 2023, je konečně možné převést veškerou pracovněprávní agendu do digitální podoby!

  • Pomůžeme Vám zvolit ten správný postup při digitalizaci HR, aby byl v souladu s právem a zároveň nejlépe vyhovoval Vaší praxi
  • Pokud máte praktické řešení již zavedené nebo alespoň vymyšlené, posoudíme jeho výhody a rizika a pomůžeme Vám jej doladit pro Vaši právní jistotu
  • Zrevidujeme Vaše vnitřní předpisy a vzorové dokumenty tak, aby vyhovovaly platnému zákonu a odrážely skutečnou praxi
  • Doplníme ty dokumenty, které zákon nově vyžaduje (např. souhlas s elektronickým doručováním či dohoda o home office)
  • Proškolíme management i zaměstnance ohledně právních náležitostí digitálních dokumentů a elektronického podepisování v kontextu HR.