Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Připravíme Vám veškerou potřebnou pracovněprávní dokumentaci, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, konkurenční doložky, dohody o ukončení nebo pracovní či organizační řády. 

Nastavíme vhodně vnitřní předpisy, aby byla jasná odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, jejich oprávnění jednat za zaměstnavatele nebo principy odměňování. Zohledníme i moderní postupy, jako je elektronické podepisování a právní jednání.

Podle potřeby proškolíme zaměstnance.

Pomůžeme vyřešit i složité problémy spojené se situacemi jako je ukončování spolupráce nebo řešení vzniklých škod, a to včetně soudních sporů.