Konsolidační balíček: Jaké jsou hlavní změny?

Konsolidační balíček 📦 

Minulý týden Senát schválil návrh konsolidačního balíčku předložený sněmovnou, který má za cíl ušetřit v následujících letech až 150 mld. Kč z veřejných rozpočtů. 💰

🔜 Konsolidační balíček nyní míří k prezidentovi. Očekávaná účinnost většiny obsažených ustanovení je stanovena k 1. lednu 2024. 🗓️

❓ Jaké jsou hlavní změny obsažené v návrhu konsolidačního balíčku? ⬇

1️⃣ Zvýšení daně z příjmu právnických osob
▪ Daň z příjmů právnických osob se nově zvýší z 19 % na 21 %.

2️⃣ Změny sazeb DPH
▪ Doposud dvě snížené sazby DPH (15% a 10%) budou nově sjednoceny do jedné společné sazby ve výši 12%. Vedle toho zůstává základní sazba ve výši 21%.
▪ Změny sazeb se dotýkají např. potravin (kromě nápojů), zdravotnických prostředků, stavebních prací pro bydlení, léků, vodného a stočného, tepla, veřejné dopravy, novin a časopisů, ubytovacích a stravovacích služeb, točeného piva, služeb autorů a umělců a dalších.

3️⃣ Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodní korporaci – tzv. daňové testy
▪ Od 1.1.2025 bude uplatňován limit 40 mil. Kč. za zdaňovací období pro osvobození od daně při prodeji cenných papírů a podílů v obchodní korporaci fyzickou osobou.

4️⃣ Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob
▪ Úprava podmínek pro vznik nároku na uplatnění slevy na manželku – pouze pro situaci, kdy manžel/ka pečuje do dítě do 3 let.
▪ Zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
▪ Zrušení slevy na studenta
▪ Snížení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům

5️⃣ Stanovení limitů pro odvody DPP
▪ Nově dva limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení u prací na DPP. 25% průměrné mzdy pro DPP u jednoho zaměstnavatele a 40% průměrné mzdy při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů. Při překročení vzniká povinnost odvést z odměny pojistné.

6️⃣ Zvýšení odvodů pro OSVČ
▪ Postupně navyšování minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění z 25% na 40%.

7️⃣ Povinnost zaměstnance k hrazení nemocenského pojištění
▪ Zavádění povinnosti hrazení nemocenského pojištění ze strany zaměstnance.

8️⃣ Zrušení osvobození nadlimitních stravenek

9️⃣ Nově možnost vedení účetnictví v eurech, librách či dolarech
▪ v případě, že společnost v dané měně realizuje většinu transakcí.

1️⃣0️⃣ Navýšení daně u nemovitých věcí
▪ Zvýšení na cca 1.8násobek.

1️⃣1️⃣ Snížení limitu pro vyšší sazbu daně z příjmů FO
▪ Oproti současnému čtyřnásobku průměrné mzdy budou nyní podléhat vyšší sazbě daně z příjmů příjmy FO nad trojnásobek průměrné mzdy

1️⃣2️⃣ Zvýšení ceny dálničních známek

1️⃣3️⃣ Snížení státní podpory u stavebního spoření
▪ Nově max. 1000 Kč ročně.

💬 V případě Vašich jakýchkoli dotazů k uvedeným změnám se na nás neváhejte obrátit.

#colegal #konsolidacnibalicek #aktuality

Author avatar
coLEGAL
http://localhost/wordpress