Nová úprava schvalování a údržby drážních vozidel

Již brzy začne platit rozsáhlá novela zákona o dráhách. Jde o důležitý krok při implementaci tzv. „čtvrtého železničního balíčku“.

V článku kolegy Jiřího Poura pro Dopravní noviny se proto zejména dozvíte:
🚅Podle jakých pravidel postupovat při homologaci vozidel po novele?
🚅Kdy schvalovat vozidlo u European Union Agency for Railways (ERA) a kdy u Drážního úřadu?
🚅 Jaká vozidla musí mít přidělený tzv. Subjekt odpovědný za údržbu (ECM)?
🚅 Do kdy musí ECM nejpozději požádat Drážní úřad o certifikaci?
🚅 Jaké funkce musí ECM plnit, lze funkce ECM outsourcovat?
🚅 Na co je důležité myslet při nastavení vztahů s ECM či dalšími subjekty podílejícími se na údržbě vozidel.

Článek si můžete přečíst zde nebo přímo na stránkách dnoviny.cz

#zakonodrahach #ctvrtyzeleznicnibalicek #technickypilir #interoperabilita #drazniurad #era #du #subjektodpovednyzaudrzbu #ecm #schvalovanivozidel #homologace #certifikace #nobo #debo #dopravninoviny #udrzbavozidel #zeleznice

Author avatar
coLEGAL
http://localhost/wordpress