Uspěli jsme – nemanželským dětem nemůže být upíráno dědické právo!

V naší advokátní kanceláři se hrdě hlásíme k tomu, že nás baví řešit složité právní problémy a dokážeme pro ně hledat kreativní řešení. Přesně takový přístup vyžadoval jeden z případů, kterému jsme se věnovali v letošním roce.

Šlo o situaci, kdy klienti usilovali o získání majetku po svém dědečkovi. Poslední zprávy o něm ale byly ze 40. let minulého století a nebylo možné zjistit přesný den jeho úmrtí. Klienti samostatně dosáhli potvrzení, že jsou vnuky svého dědečka i nezbytného prohlášení dědečka za mrtvého, neřešili však důsledky rozdílné právní úpravy dědického práva v průběhu 20. století. Proto byli nepříjemně překvapeni, když jim soud dědictví po dědečkovi nepřiznal.

V tuto chvíli jsme vstoupili do případu. Zjistili jsme, že soud formálně správně vycházel z předpisů platných k datu stanoveného úmrtí dědečka, a to ze Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811. Tento zákoník sice již znal právo dětí na dědictví po rodičích, ne všechny děti ale měly stejná práva. Nemanželské děti nebyly považovány za rovnocenné dětem narozeným v manželství, přičemž nemanželské děti po otci neměly nárok na dědictví vůbec. Klienti se proto dostali do na první pohled neřešitelné situace z důvodu, který je v dnešní době naprosto nepřijatelný.

Připravili jsme proto argumentaci, kterou jsme poukázali na nepřípustnou diskriminaci nemanželských dětí a zdůraznili nutnost vzít v úvahu základní principy ochrany lidských práv zakotvené Ústavní listinou Československé republiky z roku 1920 i přes formálně jednoznačné znění Všeobecného zákoníku občanského.

Odvolací soud se s naší argumentací ztotožnil a potvrdil, že diskriminaci nemanželských dětí je třeba považovat za nepřípustnou i v případech z období mezi lety 1920 a 1950.

Celé se to může zdát jen jako perlička pro zájemce o právní historii – samotný příběh ale potvrzuje, že jde o věc stále aktuální a nemanželské děti po otci se mohou svého dědictví úspěšně domáhat. Odborné, a zároveň odvážné řešení pak může klientům i jiných obdobných případech získat majetek v hodnotě miliónů korun.

Author avatar
coLEGAL
http://localhost/wordpress