Velká novela zákoníku práce: Jak lze nově digitalizovat HR

Jak to je nyní?

Všechny důležité pracovněprávní dokumenty, týkající se vzniku, změn nebo skončení pracovního poměru (dikcí zákona „písemnosti“) mají speciální zákonný režim doručování

 • jde např. o pracovní smlouvu, DPP a DPČ, dodatky k nim, mzdový výměr, výpověď apod.

Zaměstnavatel je povinen písemnosti doručovat primárně na pracovišti do vlastních rukou, tj. v papírové podobě

Pokud chce dnes zaměstnavatel platně elektronicky doručit písemnost zaměstnanci, musí být splněny 3 podmínky:

 • zaměstnanec k tomu musí předem udělit písemný souhlas a poskytnout adresu pro doručování
 • zaměstnavatel musí písemnost podepsat uznávaným elektronickým podpisem
 • zaměstnanec musí přijetí písemnosti potvrdit do tří dnů od jejího odeslání, a to zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem

V praxi nereálné!

Jak to bude nově fungovat?
 • speciální úprava doručování platí jen pro jednostranná ukončení pracovního poměru/dohod a mzdového/platového výměru; ostatní dokumenty lze doručovat bez omezení
 • zaměstnavatel si sám vybere způsob doručování písemností
 • elektronicky může zaměstnavatel doručovat, pokud s tím zaměstnanec poskytl písemný souhlas a uvedl elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele
 • fikce doručení po uplynutí 15 dnů
Co to v praxi znamená?
 • pracovní smlouvu i dohody bude možné uzavírat, měnit i ukončovat čistě elektronicky
 • elektronicky lze řešit i veškerou další pracovněprávní dokumentaci, jako např. dohody o odpovědnosti zaměstnance, jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, výtky při porušování povinností či nově zavedenou dohodu o práci na dálku (home office)
 • zaměstnavatel se tak může zbavit nekonečných šanonů a stohů papírů, vše zrychlit i ušetřit nemalé náklady
Na co si dát pozor?

Důležité HR dokumenty budou stále muset mít písemnou formu – tu lze zachovat i elektronicky, ale má to své náležitosti, proto:

 • nastavte vhodný postup tak, ať odpovídá Vašemu fungování a potřebám a je zároveň právně bezpečný – naskenované podpisy na smlouvě tady stačit nebudou…
 • upravte vnitřní předpisy a vzorové dokumenty tak, ať odpovídají nové realitě

Zajímá Vás víc? Napište nám nebo nás dále sledujte na našem webu nebo sociálních sítích

Author avatar
Jiří Pour
Jiří Pour je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře coLEGAL. V rámci své praxe se specializuje zejména na řešení sporů, včetně zastupování před soudy, právo nemovitostí, smluvní agendu, korporátní právo a hospodářskou soutěž.